Кратка история на Националния съюз на ключарите в България.

Националният съюз на ключарите в България е сдружение с идеална цел, създадено през 1993 г.
В него членуват професионални ключари от всички краища на страната.
От самото си създаване, Съюзът членува в Българската търговско-промишлена палата, която е утвърден защитник
на интересите на българските работодатели.
През 2001 г. Националният съюз на ключарите в България става член и на
Националната Занаятчийска камара, чийто основен приоритет е възраждането и развитието на занаятите в страната.
До 2003 г. Съюзът е единственият представител на страните от бившия социалистически лагер и член на Европейския съюз на ключарите (ELF), а през 2000 г. беше и домакин на ежегодно провежданите конгреси на (ELF).
Към момента в Европейския съюз на ключарите членуват 21 национални ключарски асоциации, с численост над 2 000 ключари.
Част от членовете на Националния съюз на ключарите в България са членове и на Американския Съюз на ключарите.

NALOB - Bulgarian Locksmiths association

visit nalob